Queixas e suxestións

​​​De conformidade co artigo 15 do Real Decreto 951/2005 de 29 de xullo, polo que se establece o marco xeral de mellora da calidade na Administración Pública Central, os usuarios poden presentar as súas reclamacións ou suxestións, en persoa, por correo ou por medios electrónicos (BOE-A-2005-14836).