Calendario de festivos legais

​​​Lei 39/2015, de 1 de outubro, (BOE-A-2015-10565) da Administración Pública Procedemento Administrativo Común establecido no artigo 30.7 que a Administración Xeral do Estado, sen prexuízo do calendario oficial de traballo, fixado seus respectivos campos, o calendario de non explotación para fins de cálculo dos prazos días. Por outra banda, como novidade, a Lei citado artigo 30.2 da mesma, excluíndo prazos de calcular sábados.

Conforme o disposto nos artigos anteriores pode consultar o calendario dos días non laborables anuais na Calendarios de días inhábiles dispoñible no portal Punto de Acceso Xeral: Atención e información.