Información do certificado

​A continuación a información sobre o xeito de validar os certificados electrónicos, requisitos técnicos necesarios para realizar os procedementos neste escritorio electrónicos e sistemas de sinatura e certificados admitidos. Nesta sección certificados baseados son tamén publicados e selo utilizado por este Gabinete Electrónico.