Queixes i Suggeriments

​​​​Segons el que disposa l'article 15 del Reial decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat, els usuaris podran formular les seves queixes o suggeriments presencialment, per correu postal i per mitjans telemàtics (BOE-A-2005-14836).