Seguretat electrònica

​​​​​​​Ja que la finalitat de la seu electrònica és "realitzar totes les actuacions, els procediments i els serveis que requereixin l'autenticació de l'Administració Pública o dels ciutadans per mitjans electrònics" (art. 4.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre (BOE-A-2009-18358), de desenvolupament parcial de la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics), cal utilitzar dispositius d'identificació electrònica, segons la criticitat dels procediments esmentats i, en especial, la signatura electrònica i els certificats digitals.

Per això, us presentem aquí de manera concisa, la informació que necessiteu per a la seva utilització, proposant, mitjançant l'enllaç a llocs web relacionats directament amb cada punt particular, l'ampliació sobre el punt esmentat.