Sede electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Estás en:
 1. Inicio
 2. Certificado dixital

Certificado dixital

Información do certificado

A continuación a información sobre o xeito de validar os certificados electrónicos, requisitos técnicos necesarios para realizar os procedementos neste escritorio electrónicos e sistemas de sinatura e certificados admitidos. Nesta sección certificados baseados son tamén publicados e selo utilizado por este Gabinete Electrónico.

Requisitos técnicos

Cando primeiro acceso, o Electronic Office pode aparecer unha mensaxe de seguridade, que indica que o sitio non é de confianza.

Isto xeralmente é porque a oficina electrónica utiliza o certificado dixital da Autoridade Certificadora da Administración Pública española ou da Administración Pública CAMERFIRMA. Esas autoridades nalgúns navegadores non instalou certificados raíz necesarios. Para corrixir este problema, ten que:

Para acceder aos servizos ofrecidos a través da Oficina de Electrónica do Ministerio debe ter as seguintes definicións:

 • Navegador Internet Explorer 6.0 ou superior - Mozilla Firefox 3.0 (*) ou posterior - Google Chrome 14.0 ou superior
 • File View Adobe Acrobat Reader 4.0 ou superior
 • Só para o servizo con certificado dixital será necesario ter instalado: Java Runtime Environment (JRE) 1.6, aínda que sexa recomendable para ter a última versión instalada.

(*) Como para importar un certificado do Mozilla Firefox

 • Vaia a "Ferramentas", "Opcións", "Advanced" e selecciona a pestana "Encryption". Comproba se a opción "Preguntar-me sempre" tamén é comprobado.
 • Prema en e, a continuación, no botón "Ver certificados" "Importar". A icona dunha copia válida será un sobre aberto cun certificado verde e unha chave de degola e ".PFX" ou ".P12" extensión amarelo. 
 • Seleccione o do lugar onde se garda e prema o botón "Abrir" no diálogo "Nome do ficheiro para restaurar".
 • É posible que o seu navegador pode pedir para ti escribir o contrasinal master. Teña en conta que se optar por establecer e no futuro non se lembrar dela, isto podería facer que el decertification. Se ningunha mensaxe sobre o contrasinal mestre non aparecer, vai adiante.
  Se establecer un contrasinal de seguridade para crear a copia de seguridade, mostrará unha nova ventá na cal lle será solicitada a escriba-la. Se non introduciu ningunha, deixe a caixa en branco e prema en "OK".
 • Se todo é correcto, a mensaxe "Vostede restaurou con éxito ..." aparece.
Sistemas de sinatura electrónica admitidos

Os medios de autenticación dos cidadáns para poder interactuar coa administración nas ocasións nas que se require identificación segura son os que se recollen no artigo 13.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño (BOE-A-2007-12352), de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos:

 • Sistemas de sinatura electrónica incorporada ao Documento Nacional de Identidade, para persoas físicas.
 • Sistemas de sinatura electrónica avanzada, incluíndo os baseados nun certificado electrónico recoñecido, admitidos polas administracións públicas.
 • Outros sistemas de sinatura electrónica, como o emprego de claves concertadas nun rexistro previo como usuario, a achega de información coñecida por ambas as dúas partes ou outros sistemas non criptográficos, nos termos e condicións que en cada caso se determine.

Para obter máis información sobre que é a sinatura electrónica, como pode obterse, quen pode proporcionala, e como e cando debe utilizala, acceda á información que a Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT) pon á súa disposición a través do CERES (Certificación Española).

Pola súa banda, o Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro (BOE-A-2009-18358), polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño (BOE-A-2007-12352), de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, distingue, no seu artigo 10, relativo á sinatura electrónica dos cidadáns, entre persoas físicas, persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica. No caso destes últimos establece que as persoas xurídicas e as entidades sen personalidade xurídica poderán utilizar sistemas de sinatura electrónica de persoa xurídica ou de entidades sen personalidade xurídica para todos aqueles procedementos e actuacións da Administración Xeral do Estado para os que se admitan.

CERES (Certificación Española) CERES (Certificación Española)

Os certificados electrónicos admitiu

O sitio web do Ministerio soporta certificados electrónicos byfirma recoñecidas. Para utilizar os servizos e aplicacións deste certificado lugar da CA. FNMT clase 2 debe ser instalado.

Certificado FNMT enquisa e descargar certificados FNMT

@firma Platform validación de sinatura electrónica

VALIDe  Servizo de validación demonstrador e sinatura electrónica

Certificados de selado e de oficina electrónico

Para a identificación e autenticación do exercicio de competencia en acción administrativa automatizada, os gobernos poden usar selos electrónicos baseados en certificados que atender os requisitos da lexislación en materia de sinaturas electrónicas.

Un certificado liga un selo de sinatura electrónica de datos de verificación de datos de identificación e autenticación determinadas Administration, órgano ou entidade eo representante individual da Administración, Certificado corpo titular ou entidade e, se é o caso, o equipo do quen é delegada aos efectos da acción administrativa automatizada.

O Ministerio de Economía e Facenda utilizará para a relación co selo certificados de cidadáns e de oficina electrónico refire o artigo 27.4 da Lei 11/2007 de 22 de xuño e publicado baixo (BOE-A-2007-12352).

Resolución de 19 de abril de 2013,

© 2012-2022 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital