Seu electrònica del Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital
Estàs a:
 1. Inici
 2. Certificat digital

Certificat digital

Informació sobre certificats

A continuació es troba informació sobre com validar certificats electrònics, els requisits tècnics necessaris per a realitzar tràmits en aquesta seu electrònica, així com els sistemes de signatura i certificats admesos. En aquesta secció també es publiquen els certificats de seu i segell utilitzats per aquesta seu electrònica.

Requisits tècnics

Quan s'accedeix per primera vegada a la seu electrònica pot aparèixer un missatge de seguretat indicant que el lloc no és de confiança.

Això generalment és degut a que la seu electrònica utilitza el certificat digital de l'Autoritat de Certificació de l'Administració Pública Espanyola o de Camerfirma Administracions Públiques. Aquestes autoritats en alguns navegadors no tenen instal·lats els certificats arrel necessaris. Per poder corregir aquest problema s'ha de:

Per accedir als serveis oferts a través de la Seu Electrònica del Ministeri ha de disposar de les següents configuracions:

 • Navegador Internet Explorer 6.0 o superior - Mozilla Firefox 3.0 (*) o posterior - Google Chrome 14.0 o posterior
 • Visualitzador d'arxius Adobe Acrobat Reader 4.0 o superior
 • Únicament per al servei amb certificat digital cal tenir installat: Java Runtime Environment (JRE) 1.6, encara que es recomana tenir l'última versió installada.

(*) Com importar un certificat des de Mozilla Firefox

 • Accedeixi a "Eines", "Opcions", "Avançat" i seleccioneu la pestanya "Xifratge". Comproveu que l'opció "Preguntar-me cada vegada" estigui també marcada
 • Cliqueu a "Veure certificats" i després en el botó "Importar". La icona d'una còpia vàlida serà un sobre groc obert amb un certificat verd i una clau i l'extensió ".PFX" o ".P12".
 • Seleccioneu-des de la ubicació en la qual estigui guardada i premi el botó "Obre" de la finestra "Nom del fitxer a restaurar".
 • És possible que el navegador li demani que introduïu la contrasenya mestra. Tingueu en compte que, si decideix establir-la i en un futur no la recorda, això podria causar pèrdua del certificat. Si no apareix cap missatge sobre la contrasenya mestra, segueixi endavant.
 • Si va establir alguna contrasenya de suport en generar la còpia de seguretat, es mostrarà una nova finestra en què se li demanarà que la introdueixi. Si no introduir cap, deixi el requadre en blanc i premi "Acceptar".
 • Si tot és correcte, apareixerà el missatge "S'han restaurat satisfactòriament ...".
Sistemes de firma electrònica admesos

Els mitjans d'autenticació dels ciutadans per poder interactuar amb l'administració en les ocasions en què es requereix identificació segura són els que es recullen l'article 13.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352) d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics:

 • Sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d'Identitat, per a persones físiques.
 • Sistemes de signatura electrònica avançada, incloent els basats en certificat electrònic reconegut, admesos per les administracions públiques.
 • Altres sistemes de signatura electrònica, com la utilització de claus concertades en un registre previ com a usuari, l'aportació d'informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i condicions que en cada cas es determinin.
 • Per obtenir més informació sobre què és la signatura electrònica, com pot obtenir-se, qui pot proporcionar-la, com i quan ha d'utilitzar accedeixi a la informació que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT) posa a la seva disposició a través de CERES (Certificació Espanyola ).

Per la seva banda, el Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre (BOE-A-2009-18358), pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, distingeix en el seu article 10, relatiu a la signatura electrònica dels ciutadans, entre persones físiques, persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica. En el cas d'aquests últims estableix que les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica podran utilitzar sistemes de signatura electrònica de persona jurídica o d'entitats sense personalitat jurídica per a tots aquells procediments i actuacions de l'Administració General de l'Estat per als quals s'admetin.

CERES (Certificació Espanyola). CERES (Certificació Espanyola).

Certificats electrònics admesos

La seu electrònica del Ministeri admet certificats electrònics reconeguts perfirma. Per utilitzar els serveis i aplicacions d'aquesta seu s'ha de tenir instal·lat el certificat de la FNMT classe 2 CA.

Certificat de la FNMT Servei d'informació i descàrrega dels certificats de la FNMT

@firma Plataforma de validació de signatura electrònica

VALIDe Servei de validació i demostrador de signatura electrònica

Certificats de segell i seu electrònica

Per a la identificació i la identificació de l'exercici de la competència en l'actuació administrativa automatitzada, les administracions públiques poden utilitzar segells electrònics basats en certificats que reuneixin els requisits exigits per la legislació de firma electrònica.

Un certificat de segell electrònic vincula unes dades de verificació de firma a les dades identificatives i d'identificació de determinada administració, organisme o entitat i la persona física representant de l'Administració, organisme o entitat titular del certificat i, si escau, el personal en qui es delegui a l'efecte de l'actuació administrativa automatitzada.

El Ministeri d'Economia i Competitivitat utilitzarà per a la relació amb el ciutadà els certificats de segell i seu electrònica recollits a l'article 27.4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), i publicats a continuació.

Resolució de 19 d'abril de 2013,

© 2012-2022 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital