Seu electrònica del Ministeri d'Economia i Competitivitat
Estàs a:
 1. Inici
 2. Informació seu electrònica
 3. Seguretat electrònica

Informació seu electrònica

Seguretat electrònica

Ja que la finalitat de la seu electrònica és "realitzar totes les actuacions, els procediments i els serveis que requereixin l'autenticació de l'Administració Pública o dels ciutadans per mitjans electrònics" (art. 4.1 del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre (BOE-A-2009-18358), de desenvolupament parcial de la Llei 11/2007, de 22 de juny (BOE-A-2007-12352), d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics), cal utilitzar dispositius d'identificació electrònica, segons la criticitat dels procediments esmentats i, en especial, la signatura electrònica i els certificats digitals.

Per això, us presentem aquí de manera concisa, la informació que necessiteu per a la seva utilització, proposant, mitjançant l'enllaç a llocs web relacionats directament amb cada punt particular, l'ampliació sobre el punt esmentat.

Què és un certificat digital i per a què serveix?

Segons la Llei 59/2003, de 19 de desembre (BOE-A-2003-23399), de signatura electrònica, en el seu article 6: Concepte de certificat electrònic i de signatari.

 1. Un certificat electrònic és un document signat electrònicament per un prestador de serveis de certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signatari i confirma la seva identitat.
 2. El signatari és la persona que posseeix un dispositiu de creació de signatura i que actua en nom propi o en nom d'una persona física o jurídica a qui representa.

O sigui, un certificat digital és l'acreditació, per part d'una autoritat de certificació com FNMT, Verisign, etc., que qui presenta el certificat esmentat és realment qui diu ser. La seva utilització per part del ciutadà, una vegada instal•lat al seu navegador, és automàtica.

Per part de l'Administració Pública

La relació de certificats digitals utilitzats són:

 • de seu electrònica, perquè pugueu estar segur que us esteu dirigint realment a la sede.micinn.gob.es i no a una suplantació d'aquesta.
 • de servidor d'una aplicació a la qual accediu per fer un tràmit. Aquest és un mecanisme automatitzat entre el vostre ordinador (el navegador que utilitzeu) i el de la sede.mineco.gob.es.
 • segell de temps, que garanteix que un tràmit o un document es produeix en la data i l'instant en què s'ha realitzat.
 • d'òrgan administratiu o de funcionari, que l'autentica en signar electrònicament un document o tràmit.

Ceres-Certificados digitales de la Administración Pública 

Per part dels ciutadans

Els certificats digitals utilitzats són: Ceres-Ciutadans

 • de persona física, dins de la relació de sistemes de signatura electrònica (BOE.es) admesos o utilitzats a la seu, inclòs el DNIe (DNI electrònic).
 • de persona jurídica

Serveix perquè us identifiqueu davant de la sede.mineco.gob.es per via electrònica. Aquest certificat està installat al vostre navegador i es mostra automàticament davant del dispositiu de verificació de qualsevol aplicació de la https://sede.mineco.gob.es quan se'l requereix.

Amb els certificats digitals, d'autenticació i de signatura, continguts en el vostre DNIe, us podeu autenticar davant de la seu. Per fer-ho necessitareu un dispositiu electrònic lector que es pugui connectar a l'ordinador.

Seguretat dels sistemes d'informació de la sede.mineco.gob.es

L'accés a les aplicacions que s'ofereixen a través d'aquesta seu electrònica estableixen mecanismes de seguretat permanents, per garantir l'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions establertes entre un ciutadà i la seu electrònica del MINECO (BOE-A-2014-1181), mitjançant la utilització del Protocol de capa de connexió segura (SSL). Es disposen sistemes de tallafocs que analitzen la informació entrant per verificar que no és potencialment danyosa i la dirigeixen a la seva destinació adequada.

A fi de garantir una disponibilitat elevada, la configuració dels sistemes informàtics i de telecomunicació que suporten la seu electrònica del MINECO estan dotats d'equips que asseguren l'alta disponibilitat, i també la interoperabilitat amb els sistemes d'informació de les altres Administracions Públiques (BOE-A-2010-1331).

© 2012-2022 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital