Seu electrònica del Ministeri d'Economia i Competitivitat
Estàs a:
  1. Inici
  2. Informació seu electrònica
  3. Calendari de dies inhàbils

Informació seu electrònica

Calendari de dies inhàbils

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (BOE-A-2015-10565) del procediment administratiu comú de les administracions públiques recull en el seu article 30.7 que l'Administració General de l'Estat, amb subjecció al calendari laboral oficial, ha de fixar, en el seu respectiu àmbit, el calendari de dies inhàbils a efectes de còmputs de terminis. D'altra banda, com a novetat, l'esmentada Llei en el seu article 30.2, exclou els dissabtes del còmput de terminis.

En compliment del que estableixen els articles esmentats es pot consultar el calendari de dies inhàbils de l'any en curs en la Resolució de 27 de novembre de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública (BOE de 4 de desembre al 2019) i en la correcció errors d'aquesta Resolució (BOE de l'11 de desembre de al 2019).

© 2012-2021 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital