Sede electrónica do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital
Estás en:
  1. Inicio
  2. Servizos Comúns

Servizos comúns

Servizos comúns

Seleccione o organismo correspondente ao servizo electrónico que desexa localizar

Ten dúbidas? Consulte a utilización da sede para ampliar información.

Queixas e suxestións

Información xeral:

O interesado mediante esta aplicación poderá dirixir por escrito queixas ou suxestións ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital.

Instancia xenérica

Información xeral:

O interesado poderá dirixir solicitudes ao Ministerio de Economía e Competitividade. Este escrito poderá facer referencia a calquera aspecto sobre o cal o cidadán desexe pronunciarse. Para iso poderá achegar tantos documentos complementarios como estime oportuno. Unha vez achegados os documentos realizarase o rexistro correspondente e devolverase un xustificante co número de rexistro.

Consulta Rexistro Electrónico

Información xeral:

Este servizo permite consultar os documentos do rexistro electrónico, así como a obtención de copias electrónicas destes e do xustificante de rexistro. As firmas dos documentos á súa vez poden ser validadas a través da plataforma Valide, tamén accesible dende a sede electrónica.

Consulta de documentos por código seguro de verificación (CSV)

Información xeral:

Este servizo permite a verificación da integridade e autenticidade de documentos electrónicos a través do seu código seguro de verificación (CSV), así como a obtención de copias electrónicas destes en formato XADES e/ou PDF. As firmas de documéntoos en formato XADES á súa vez poden ser validadas a través da plataforma Valide, tamén accesible dende a sede electrónica.

© 2012-2022 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital