Kexak eta Iradokizunak

​​​​Estatuko Administrazio Orokorrean kalitatea hobetzeko esparru orokorra ezartzen duen Uztailaren 29ko, 951/2005 Errege Dekretuko 15. artikuluan ezartzen denaren arabera, erabiltzaileek bertaratuz, posta bidez edo bitarteko telematikoen bidez aurkeztu ahal izango dituzte kexak (BOE-A-2005-14836).